Årsmøte i Furubakken Vel 2024

Årsmøte i Furubakken Vel 2024

Det skjer store endringer i området vårt både i Furubakken Vel og på Bekkestua.
Nå som beslutningen og å bygge nye Nadderud Idrettspark er ferdigbehandlet i kommunen, vil vi merke konsekvensene ved at byggearbeidene snart starter opp. Anleggsstart for Gjønnesdiagonalen, der store mengder steinmasser skal tas ut fra Gjønnessiden, vil være høsten 2024. Dette vil føre til økt aktivitet både på veiene våre og på anleggsområdene. På Bekkestua er det også mye som skjer.
Møt opp på årsmøte i ditt lokale vel for å høre siste nytt!
PS! Har du saker å melde inn til årsmøtet er siste frist 2. april. Skriv til post@furubakkenvel.no