Velkommen til årsmøte tirsdag 15. mars kl 19:00

Velkommen til årsmøte tirsdag 15. mars kl 19:00

Publisert av Anne Husbyn den 10.03.22.

Vedlagt ligger vellets infoskriv og årsmøtedokument som vil være tema på møtet. 

VIKTIG INFORMASJON: Vellet kom i skade for å skrive feil kontonummer på heftene som ble delt ut i postkassen i forbindelse med medlemskontingenten. Har du ikke betalt 250 kr enda, er riktig kontonummer 1627 32 51212. Du kan også betale til Vippsnr 584181. Tusen takk for støtten som går direkte til driften av ditt vel inkludert juletreaksjonen og våraksjonen.