Forsinkelser i innsamling av hageavfall

Forsinkelser i innsamling av hageavfall

Publisert av Anne Husbyn den 09.05.21.

Arbeidsstyrken er redusert med rundt 40%. Noe som medfører at ikke alle veier vil være ferdig ryddet i tide for 17. mai. 

Vi vil instendig oppfordre til ikke å sette ut enda mer hageavfall i tiden det tar før renovatøren kommer. Furubakken Vel betaler per kilo, og vårt lille budsjett tåler ikke så mye mer. Vi ser at ganske mange har satt ut veldig mye hageavfall og tror vi i de neste årene må finne nye måter å håndtere denne trenden på.

Til medlemmer som har satt ut hageavfall som ikke fyller kravene i skrivet fra Renova, slik som for store grener, for lange grener eller grener som ikke er buntet, oppfordrer vil til at eiere selv kjører dette på Isi. Våraksjonen er ment å håndtere vanlige mengder hageavfall i forhold til årstiden. 

Vi spør om forståelse for dette og takker for samarbeidsviljen :)